Teknisk support, veiledning og fjernhjelp

Har du behov for teknisk support, veiledning eller hjelp med teknisk utstyr, kan vi hjelpe deg “on-site” eller med fjernhjelp.

Teknisk utstyr kan være utfordrende for mange, men vi forsøker å gjøre terskelen til det tekniske lavest mulig.

Vi har mange års ekspertise innen elektronikk, og kan gi deg support – enten det er lyd- og/eller bilderelatert, PC, nettverk, smarthus og IoT, eller andre automasjonsløsninger. La oss være din støttespiller for å få løst de tekniske utfordringene du står ovenfor.

Vi bistår også forsikringsselskap med taksering, oppgradering og utbedring av skader på smarthussystemer som har vært utsatt for lynnedslag eller andre typer skader av elektroniske komponenter.

Rusk i maskineriet?

Fungerer ikke ting som det skal?Snakk med oss – We Fix!