Angrefrist (privatkunder):

Hvis du som privatperson skulle ønske å heve et kjøp hos oss, gjelder angrerettloven og du har 14 dagers returrett på alle kjøp.

Informasjon om angrerettloven finner du i korte trekk her og du finner et et nedlastbart angrerettskjema her i PDF.

Hvis du ikke klarer å laste det ned – ta kontakt og vi sender pr epost eller post.

Angrerettloven

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • ” Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • ” Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • ” Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet forbrukeren, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

 

Garanti:

Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning kjøperen er dekket av Smarthuset AS’s garantibestemmelser.

Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Betaling:

Betaling utføres av kjente bank tilbydere og er både trygt og enkelt.  Betaling med skjer via Vipps, faktura, eller delbetaling via Optin Bank.

Via deres tjenster har du som kundene de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden.

Det er ingen oppbevaring av kort detaljer i nettbutikken. De dataene du taster inn via vår nettside blir ikke lagret hos oss, og er kun for å bekrefte din identitet opp mot vår betalingspartner.

SMARTHUSET AS kan ikke ta i mot kortinformasjon per telefon, så bestilling med kort må foregå via web.

Vi forbeholder oss retten til å foreta kontroller knyttet til korttransaksjonen  der vi finner det nødvendig, herunder å nekte levering uten ytterligere begrunnelse dersom oppgitt kortinformasjon ikke lar seg verifisere.

Vi tilbyr også betaling med Vipps, faktura og kort dersom du skulle hente varer på vårt kontor etter avtale.

 

Ekspedering:

Når ordren er registrert på nettbutikken vil du motta en ordrebekreftelse pr epost. Så snart ordren er behandlet og hvis pakken skal sendes med Posten vil du motta en epost med sendingbekreftelse som inneholder sporingsnummer. Du kan se status for din ordre og få oppgitt sporingsnummer på Min side når du er logget inn på nettbutikken.

Vi sender over hele landet og kun fraktkostnader kommer i tillegg.

Hvis du har oppgitt at du ønsker å hente varene selv, vil du motta en bekreftelse så snart varene er klare for henting. Tidspunkt for henting  avtales på forhånd, for å sikre at noen er tilstede for å levere dem ut, da vi ofte er ute hos kunder og installerer smarthussystemer

Varelevering:

Vareleveringer skjer normalt med Posten. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstider finner du her. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brev form) eller bedriftspakke, avhengig av hva som er valgt. .

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så sant pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no (eller annen frakt-selskap dersom dette er tilfelle).

For uavhentede pakker / brev (ved f.eks postoppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt et service honorar pålydende NOK 249 eks.mva.

Levering skjer ved avhenting fra selgers utsalgssted, eller ved postoppkrav/bedriftspakke. Forsendelsen skjer for kundens regning og risiko. Ved transportskade må transportør kontaktes,  og det bees også om bildedokumentasjon av skaden som skal sendes inn til oss.

Vare som mangler i forsendelsen:

Hvis det mangler en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, ber vi deg sende en epost direkte til oss. Denne eposten må inneholde informasjon om ditt kundenummer, ordrenummer og varenummer på varen som mangler.

Vil vil deretter søke å finne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.

 

Mottatt feil vare:

Har du mottatt en annen vare enn det som er spesifisert på ordre-/leveringsbekreftelsen, send oss en epost og beskriv hva som er feil. Du vil motta en epost som bekrefter feilleveringen. Skriv ut denne bekreftelsen og legg den sammen med feilsendingen som returneres til oss. Vi sender den riktige varen så snart vi har mottar feilsendingen..

Lovverket henviser til at du må ta affære “innen rimelig tid”, som vi tillater oss å tolke i denne sammenheng innen 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet sendingen.

 

Retur av produkter:

Retur må avtales med Smarthuset AS på forhånd. Retur blir kun akseptert for standard lagervarer. Varen som sendes i retur må være ubrukt og ligge i originalemballasje/normalpakning. Kunden må selv stå for retur-kostnadene.

Alle varer må følges av et returskjema. Last ned returskjema (PDF for direkte utskrift)

 

 

Salgs og leveringsbetingelser:

1. Innledning:

Disse generelle salgs,- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra SMARTHUSET AS – Org.Nr.  914 260 833 MVA – (betegnes heretter som «SMARTHUSET/Selger»). Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller varer fra SMARTHUSET, eller som på annen måte er i kontakt med SMARTHUSET i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra SMARTHUSET betegnes som” Kjøper”. I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 01 som supplerer SMARTHUSETs salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 01 har SMARTHUSETs salgs- og leveringsbetingelsene forrang. Dersom SMARTHUSET har akseptert Kjøpers eller andres leveringsbetingelser og det foreligger motstrid mellom salgs- og leveringsbetingelsene og slike øvrige betingelser, har salgs- og leveringsbetingelsene forrang, med mindre annet uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom bemyndigede representanter for begge parter.

2. Priser og tilbud:

Prisene baserer seg på SMARTHUSETs til enhver tid gjeldende listepriser ved faktureringstidspunktet. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift, hvis ikke annet er oppgitt spesifikt. Prisendringer skal fortrinnsvis gjennomføres 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan likevel forekomme grunnet endringer i SMARTHUSETs innkjøpspriser og/eller valutakursendringer. Selger forbeholder seg derfor retten til å endre priser, og rabatter uten særskilt varsel. Pristilbud er basert på tilbudsdagens priser. Pristilbud gjelder i 10 dager fra de er tilsendt Kjøper.

3. Betalingsbetingelser og fakturering:

Betalingsbetingelser ved faktura er netto 10 dager dersom det faktureres direkte fra selger. Etter forfall beregnes renter iht. morarenteloven. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Fakturering skjer elektronisk i PDF-format til kundens oppgitte e-postadresse. Om betaling skjer via 3.parts betalingspartner gjelder deres betingelser.

4. Levering: 

4.1 Forsendelse

Forsendelse skjer normalt via Selgers distribusjonssystemer enten med Posten/Bring eller avtalt budbilfirma.

4.2 Leveringstid:

Leveringstid er avhengig av område kjøper befinner seg i. Normal leveringstid for Bring bedriftspakke eller servicepakker er 1-5 virkedager så fremst bestilte vare er tilgjengelig på Selgers lager. Avvik fra dette kan forekomme dersom Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den oppgitte leveringstid er bindende. For lagerførte produkter som er bestilt innen avtalt tid, er leveringstidspunkt iht. til Selgers og transportørens ruteplan. I de tilfeller Kjøper har bestilt varer for avhenting på SMARTHUSETs varelager skal disse være avhentet innen 2 arbeidsuker fra bestillingsdato.  Bestillingsvarer (ikke lagerførte produkter): 7-30 dager (avhengig av lokasjon).  Expressbestillinger: 1-3 dager (avhengig av lokasjon) – med Bring/DHL/UPS/FedEx/JetPack.

5. Returbetingelser:

5.1 Godkjennelse av en vareretur

Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og ved at utfylt returdokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må det sammen med varen legges ved kopi av returdokumentet. Det skal alltid være en referanse til originalt ordre- eller fakturanummer.

  • SMARTHUSETs lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjør om varen er salgbar.
  • All retur sendes til SMARTHUSET med frakt betalt. Hvis ikke, reduseres kreditnotaen med transportørens regulativpris for sendingen.
  • Retur av overnevnte aksepteres kun om varen er i originalemballasjen, i fullgod stand, lagerført og salgbar. Returen krediteres da med 80 % av fakturert pris, ekskl. eventuelle gebyrer og fraktsone.
  • Angrerettskjema: Klikk her for å fylle ut, og/eller laste ned angrerettskjema ved retur av varer, som er kjøpt på nettbutikken.

5.2 Varer levert fra SMARTHUSETs lager

  • Feilleveringer krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av SMARTHUSET.
  • Varer skadet under transport erstattes 100 %. I følge forsikringsselskapenes retningslinjer må kopi av fraktbrev/kvitteringsliste vedlegges erstatningskravet. (Fraktbrevet/kvitteringslisten skal ha en egen påtegning om skaden og være kvittert av transportøren.)

6. Kjøpers undersøkelsesplikt:

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser innen 5 arbeidsdager og forholdet burde vært oppdaget, bortfaller Selgers mangelansvar iht. pkt. 7.

7. Mangler og forsinkelser:

Ved mangler og forsinkelser på lager- og listeført materiell gjelder generelt bestemmelsene i NL 01.

8. Reklamasjon:

Kjøpers rettigheter for reklamasjon er i henhold til de gjeldende bestemmelser i forbrukerkjøpsloven. Ved salg til bedrifter gjelder bestemmelsene regulert i kjøpsloven. Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Reklamasjon over transportskader eller manko i emballerte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest 8 (åtte) dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. Slike reklamasjoner skal foretas skriftlig til Selgers Kundeservicesenter. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke blir reklamert rettidig. For at en reklamasjon skal være gyldig må SMARTHUSET få mulighet til å feilsøke produktet for å avgjøre om dette er en reklamasjonssak. I påvente av avklaring i en reklamasjonssak vil kjøper få et nytt tilsvarende produkt til utlån. Om SMARTHUSET anser saken som en gyldig reklamasjon vil Selgers krav til kompensasjon for produktet frafalle.  Selger har rett til å reparere produkter innlevert i en reklamasjonssak fremfor at det erstattes, der det anses som hensiktsmessig.

9. Force majeure:

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager. Stengte veier pga. av uvær, eller andre lignende hendelser vil i denne avtalen bli betraktet som en force majeure-situasjon.

10. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar:

Selger har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.Ved gjennomfakturering og levering av bestillingsvarer er Selgers erstatningsansvar begrenset til de samme betingelsene som Selger innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

11. Salgspant:

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan alternativt kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til betalingen er mottatt.

12. Dokumentasjon av leverte produkter:

Selger vil på forespørsel kunne framlegge dokumentasjon på at produkter levert av Selger er i samsvar med Internkontrollforskriften. Dette innebærer at produktene oppfyller alle krav i henhold til norske normer og retningslinjer for elektrisk utstyr. Produktene inneholder ikke stoffer som er helse- og miljøskadelige, og forhold nevnt i lov om brann og eksplosjonsvern er ivaretatt. Dersom varer inneholder kjemiske stoffer som kan være helseskadelige eller forurensende skal SMARTHUSET framlegge datablad for varen. Dokumentasjon skal fremskaffes uten unødvendig opphold.

13. Tvister:

Avtaleforholdet mellom Kjøper og Selger, samt salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt norsk rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandling. Dersom saken ikke kan løses i minnelighet skal tvister i anledning avtaleforholdet endelig avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge. Partene har vedtatt Oslo tingrett som rett verneting.

14. Endring av salgs og leveringsbetingelser endres uten forvarselvarsel.

Det taes til slutt forbehold om trykkfeil. Feilprising kan forekomme. Og Selger kan av den grunn kansellere bestillingen.