Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning kjøperen er dekket av Smarthuset AS’s garantibestemmelser.

Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.