Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stiller krav om autorisasjon for å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) blir installert og vedlikeholdt slik at elsikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir tatt hensyn til etter gjeldende krav. Den teknologiske utviklingen innebærer at det i flere typer nett vil være mulighet for elektronisk kommunikasjon. 

Ekomnett skal installeres og vedlikeholdes av autorisert virksomhet. Unntak fra dette er installasjon av elektronisk kommunikasjonsnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.

Ekomlovens definisjon(¹) gir en beskrivelse av hva et ekomnett omfatter, men gir ingen uttømmende oversikt over spesifikke typer nett eller utstyr.

Eksempler på systemer som utløser krav om at arbeidet utføres av autorisert virksomhet er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og innbruddsentraler, i tillegg til kabel-TV-nett, fibernett og datanett.

Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og innbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikke installasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av Nkoms regelverk.

Ekomentreprenører

Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som «ekomentreprenører». Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Avhengige av ekom
Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer. Derfor finnes denne autorisasjonsforskriften.

(¹)Ekomloven § 1-5 første ledd, punkt 2: 
«elektronisk kommunikasjonsnett: system for signaltransport som muliggjør overføring av lyd, tekst, bilder eller andre
data ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og
dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår, herunder nettverkselementer som ikke er aktive.»)

Smarthuset AS er EKOMNETT autorisert Ingeiørbedrift, og innehar de nødvendige kvalifikasjoner som kreves jf. med de krav som stilles i Nkoms regelverk  for å prosjektere, og installere tekniske løsninger i både nye og eksisterende boliger.

Dårlig dekning?
Vi hjelper deg med planlegging av infrastruktur og trådløst WIFI til din bolig
Kontakt oss
Tregt internett?
Vi har løsningene som gjør at du får utnyttet din internett-linje til det maksimale
Kontakt oss

Fleksible, sikre nettverksløsninger

Våre løsninger er helt uavhengig av din internettleverandør (ISP).

Uansett om du har en eldre ADSL-, 4G-, kobber, eller fiberlinje fra før.

Vi tilpasser gjerne en løsning som passer for din bolig, eller bedrift, enten det er kontor, leilighet, hus, eller hytte - uansett størrelse.

Usikker på hva som er beste løsning for deg? 

Ta kontakt – så kan vi finne løsningen som både dekker dine behov, samtidig som vi finner den løsningen som gir deg den beste sømløse trådløse dekningen i din bolig, enten det er på jobb, hjemme, eller på hytta.

Beslutningsvegring? Du har bare så vidt startet handleturen...

Registrer deg nå - så spanderer vi frakten! 📦